Ochrana osobních údajů

The Protection of your Data is our Concern

Ochrana osobních údajů

Jsme rádi, že máte zájem o naši společnost, naše produkty a služby. Chtěli bychom, abyste při návštěvě našich internetových stránek či obchodní spolupráci nemuseli mít důvod k obavám ohledně ochrany Vašich osobních údajů.
Ochrana Vašich dat je pro nás důležitá

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, dodržování legislativy ohledně ochrany osobních údajů je pro nás samozřejmostí.

Rádi bychom, abyste věděli, která data a kdy zaznamenáváme, zpracováváme a jak je používáme. Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Budou dodržována námi i externími poskytovateli služeb.

Informace pro naše obchodní partnery - dle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) - jsou uvedeny na následujícím odkazu.

Odpovědná strana

Viz tvorba.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o Vaší totožnosti. Zahrnují například údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Pro používání našich internetových stránek obecně není nutné předávání osobních údajů.

V určitých případech však vyžadujeme Vaše jméno a adresu spolu s dalšími údaji, abychom mohli poskytnout požadované služby. Kdykoli to bude nutné, upozorníme Vás na to. Totéž platí například pro zasílání informačních materiálů nebo odpovědí na jednotlivé dotazy.

Kromě toho zaznamenáváme, zpracováváme a používáme pouze údaje, které jste nám poskytli dobrovolně nebo automaticky prostřednictvím internetu (např. soubory cookies, informace o prohlížeči).

Pokud využíváte určité služby, budou zaznamenávány, zpracovávány a používány pouze takové údaje, které jsou nutné k plnění služeb.

Pokud bychom od Vás požadovali další údaje, pak se jedná o dobrovolné informace.

Zaznamenávání, zpracování a používání osobních údajů probíhá pouze za účelem plnění požadovaných služeb nebo podpory a zajištění vlastních legitimních obchodních zájmů.

Užití za specifickým účelem

Budeme zaznamenávat, zpracovávat a používat osobní údaje, které nám poskytnete online, a to výhradně pro účely, které Vám byly sděleny. Osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předány třetím stranám.

K udržení vztahů se zákazníky může být také nezbytné, pro nás nebo pro námi pověřeného poskytovatele služeb, zaznamenávat, zpracovávat a používat osobní údaje, abychom Vás informovali o nabídkách produktů, které jsou užitečné pro Vaše obchodní aktivity nebo abychom prováděli on-line průzkumy za účelem zlepšení schopnosti plnit požadavky našich zákazníků.

Záznam, zpracování a použití osobních údajů, jakož i jejich převedení oprávněným státním institucím a agenturám, které mají právo obdržet takové informace, bude prováděno pouze v rozsahu příslušných zákonů nebo pokud tato povinnost vzniká na základě soudního rozhodnutí.

Kontakt / Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, mějte na paměti, že tímto přímo kontaktujete naši společnost:

LUMEN Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Nährmittel- und Maschinenfabrik
Petzmannsberg 11
95326 Kulmbach
Deutschland
 +49 9221 893-0
 info(at)lumen.de

Pokud byste kontaktovali naši společnost prostřednictvím kontaktního formuláře, dojde ke zpracování takto poskytnutých údajů.

Naše společnost tyto údaje použije k poskytnutí Vámi požadovaných informací, či k provedení Vámi požadovaných služeb, např. v oblasti podpory a poradenství ohledně našich produktů.

Totéž platí i v případě, že nás kontaktujete formou e-mailu.

Doba uchování dat

Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našich internetových stránek, budou uchovávány, dokud nebude splněn účel, pro který byly svěřeny. Pokud je to vyžadováno obchodními podmínkami či statutárními požadavky, může být u některých dat doba uchování až 10 let.

Neosobní údaje zaznamenávané automaticky

Při používání našich internetových stránek jsou z organizačních a technických důvodů ukládána tato data: názvy Vámi navštívených stránek, názvy používaného prohlížeče a název operačního systému, datum a čas přístupu, použitý vyhledávač, jména stažených souborů a IP adresa v anonymní podobě.

Cookies

a) Co přesně jsou soubory cookies?

Cookies jsou informace, které jsou uloženy ve Vašem počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, když navštěvujete internetové stránky, a jsou obecně používány k efektivnějšímu návrhu internetových stránek. Některé soubory cookies (Session Cookies) se automaticky odstraní, když se zavře prohlížeč, ostatní (trvalé soubory cookies nebo sledovací kódy) jsou archivovány na příslušném hardwaru až do určitého data vypršení nebo do vyprázdnění dočasné paměti Vašeho prohlížeče, a umožňují nám identifikovat Vás jako opakovaného návštěvníka našich internetových stránek. Většina internetových prohlížečů přijímá cookies automaticky. Nicméně jednoduchým kliknutím můžete změnit nastavení svého prohlížeče, pokud si to nepřejete. Podrobnější informace o cookies najdete na adrese aboutcookies 

 

b) Proč používáme cookies?

Cookies používáme pro:

  • zaručení bezpečného internetové prostředí,
  • kontrolu výkonu našich webových stránek, zlepšení uživatelské přívětivosti a také online zkušenosti pro naše zákazníky.

Nepoužíváme soubory cookies ke sledování Vašich internetových aktivit mimo webové stránky, které spravujeme.

Ty typy souborů cookies, které jsou dále vyjmenovány, používáme pro lepší posouzení způsobů, jakým naše služby používají naši zákazníci a pro lepší konfiguraci našich služeb. V důsledku toho můžeme například rozpoznat, kdy je proces příliš složitý a uživatelé ho z tohoto důvodu přeruší. S těmito informacemi je možné procesní kroky zjednodušit a konfigurovat tak, aby byly orientovány na zákazníka.

 

c) Jaké typy souborů cookies existují?

Typ cookiesZamýšlený účel
Session Cookies
(Relační Cookies)
Jsou odstraněny po zavření prohlížeče. Slouží k zachycení navigace i času stráveného na internetových stránkách a udržení aktivního přihlášení během relace.
Tracking Codes
(Sledovací kódy)
Neobsahují žádné osobní údaje. Zjišťují, odkud se stránky zobrazily, který vyhledávací nástroj byl použit, na který odkaz jste klikli, které klíčové slovo bylo vybráno a označuje umístění uživatele v okamžiku zobrazení stránky. Zachycují počet návštěv, stejně jako dobu trvání první, aktuální a předchozí návštěvy. Tyto soubory cookies zaznamenávají pouze návštěvy webových stránek, které spravujeme a nejsou aktivovány při návštěvách jiných internetových stránek.

 

d) Právní základ

Právní základ pro používání cookies je stanoven čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Zde je uložena pouze adresa internetového protokolu - žádná další osobní data.

 

e) Odstranění souborů cookies

Poskytujeme Vám některé online funkce, které by měly usnadnit návštěvu našich internetových stránek. Tyto funkce fungují pouze s podporou souborů cookies. Cookies uložené na našich internetových stránkách můžete vymazat. V takovém případě však ztratíte Vaše osobní data a obsah, včetně nastavení cookies a při dalším zobrazení našich internetových stránek nebudete rozpoznáni jako vracející se návštěvník. Musíme však upozornit, že pro neomezené užívání našich internetových stránek je několik základních cookies nezbytných. Tyto soubory cookies jsou navíc používány pouze pro kontrolu efektivity internetových stránek a pro zaznamenání návštěvnosti.

 

f) Prevence cookies

Instalaci cookies můžete zabránit také vhodnou úpravou softwaru vašeho prohlížeče; mějte však prosím na paměti, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

 

Správa nastavení souborů cookie

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že v rámci této online služby bude z jiných internetových stránek zahrnut obsah třetích stran, jako například videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály či grafika.

Vždy se předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen "třetí strany") zjistí IP adresu uživatelů, neboť bez IP adresy třetí strany nemohou odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nezbytná pro prezentaci tohoto obsahu.

Software pro analýzu Matomo

Pro účely analýzy webových stránek jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) automaticky shromažďována a ukládána pomocí softwaru Matomo od InnoCraft Ltd. matomo.org , 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. K tomuto účelu se používají soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez vašeho výslovného souhlasu, který musí být udělen samostatně. Zpracování dat společností Matomo probíhá na našich serverech v Německu.

Můžete se rozhodnout, zda mohou být ve vašem prohlížeči ukládány soubory cookie pro analýzu webu, aby provozovatel webu mohl shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje.

Svůj souhlas s používáním těchto souborů cookie můžete kdykoli změnit kliknutím na následující tlačítko:

Správa nastavení souborů cookie

Informace o umístění webového serveru

Zpracování dat, které získáváme prostřednictvím našich internetových stránek, probíhá na serverech v Německu.

Zabezpečení

Provedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem.

Změna našich předpisů o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany soukromí jako důsledek nových technologií. Ujistěte se, že máte k dispozici aktuální verzi. Na našich webových stránkách budeme informovat o významných změnách v těchto zásadách.

Související práva

Pokud si přejete získat informace o tom, jaká Vaše osobní data máme v evidenci, případně přejete-li si některá data změnit či smazat, můžete nás kdykoliv kontaktovat. Kromě toho máte právo požadovat omezené zpracování (článek 18 GDPR ), vznést námitky proti zpracování (článek 21 GDPR), stejně jako právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR). V takových případech se obraťte na našeho pracovníka pro ochranu údajů, jehož kontaktní údaje naleznete níže v sekci "Pracovník pro ochranu údajů".

Kontaktní pracovník pro ochranu údajů

 Všechny zainteresované osoby, jakož i návštěvníci našich internetových stránek mohou kontaktovat přímo našeho kontaktního pracovníka pro ochranu údajů:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Německo
Tel .: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-mail: privacy(at)ireks.com
Internet: www.projekt29.de

Pokud tento pracovník nezodpoví uspokojivě vaše dotazy, můžete též využít Vašeho práva k podání stížnosti dohledovému orgánu.

 


Poslední aktualizace: březen 2023